Ugdymas

Kviečiame vaikus mokytis:

 • I-oje klasėje – 7 m. amžiaus;
 • parengiamojoje klasėje – 5-6 m. amžiaus.

Pradinė mokykla “ŽINIUKAS” – tai:

 • mažos klasės – 14 vaikų;
 • pagal asmeninę pažangą ir gebėjimus diferencijuotas, praktiniu pažinimu pagrįstas ugdymo procesas;
 • pagilintas ugdymas gabiems vaikams;
 • tikslingas ir nuoseklus loginio, kritinio ir kūrybinio mąstymo lavinimas:
  • Miñčių klubas;
  • filosofija vaikams;
  • šachmatų pradžiamokslis (1 kl.);
  • gamtos tyrimai ir problemų sprendimas;
  • informatinis mąstymas, LEGO robotika, konstravimas ir programavimas;
 • sustiprintas anglų kalbos mokymas ( parengiamojoje grupėje ir 1 klasėje – 2 val./sav., 2-4 klasėse  – 4 val./sav.);
 • emocinis ugdymas pagal “Second Step” programą;
 • demokratiniais principais pagrįsta ugdymo aplinka.

Aplankykite atviras pamokas ir patirkite viską patys :) .

Pradinė mokykla “ŽINIUKAS” ugdymo veiklą organizuoja pagal LR valstybinę ugdymo programą.

Manome, kad asmenybių ugdymas turi būti grindžiamas tvirtu vertybiniu pagrindu, o emociniai bei socialiniai gebėjimai ir kūrybiškumas yra ne mažiau svarbūs nei žinios.

Ugdymo procesą vykdome pagal individualias kiekvieno vaiko pastangas ir gebėjimus, siekdami padėti jam atsiskleisti ir pačiam ieškoti savo ribų. Mes siekiame integruoti ugdymo turinį ir žinias pateikti per patyrimus.  Todėl ugdymo programa apima daug praktinės veiklos ir pažintinių išvykų iš mokyklos. Taip pat stengiamės kuo daugiau laiko skirti aktyviai veiklai lauke.

Anglų kalbos mokome nuo parengiamosios klasės, ypatingą dėmesį skirdami žodinės komunikacijos gebėjimams.

Dorinis ugdymas mūsų mokykloje vykdomas tik pagal Katalikų tikybos programą.

Pamokų pradžia – 8:30. Vaikučiai mokykloje laukiami nuo 7:30. Popamokinėje grupėje vaikų laisvalaikis organizuojamas iki 17:45.

Popiečio grupė yra organizuotas ugdomojo pobūdžio laisvalaikis mokykloje nuo 14:00 iki 17:45, siekiant žaidimų ir aktyvios veiklos forma ugdyti mokinių kūrybinius, bendravimo, pažinimo, meninius, fizinius gebėjimus.

Laisvalaikio klube vaikai:

 • atlieka kūrybines, pažintines užduotis;
 • komandomis ir individualiai žaidžia judrius žaidimus lauke ir stalo žaidimus viduje;
 • savarankiškai ruošia namų darbus;
 • ilsisi, skaito knygas, geria arbatą, …

Vaikai kviečiami į būrelius:

 • Vokalo studija (grupė);
 • Pianino pamokos;
 • Gitaros pamokos;
 • Piešimo pamokos;
 • Baletas;
 • Šachmatai pažengusiems;
 • Karate do.

Besimokantys pradinėje mokykloje “ŽINIUKAS” prisideda prie mokyklos veiklos finansavimo – 2019-2020 m.m.:

 • 300 €/mėn. rugsėjo-birželio mėn.; viso 3000 €  per mokslo metus (parengiamajai klasei gali būti taikoma Vilniaus m. savivaldybės skiriama dotacija nevalstybiniams darželiams).
 • registracijos įmoka: parengiamajai klasei 200 €, pirmai klasei 500 €.

Jūsų patogumui mokymo priemones (pratybų sąsiuvinius, priemones dailės ir technologijų pamokoms, pažintines išvykas Vilniaus m.) nuperkame patys (be papildomo mokesčio).

Papildomos paslaugos:

 • laisvalaikio klubas (popamokinė grupė) – 100 €;
 • maitinimas – mokama maistą tiekiančiai įmonei (kaina už pietus  – apie 60 €/mėn.);
 • išvykos už Vilniaus m. ribų ir renginiai ne mokykloje;
 • papildomi meniniai ir kūrybiniai užsiėmimai.

Sudarant mokymosi sutartį reikalingi šie dokumentai:

 • Prašymas priimti mokytis ir anketa;
 • Vaiko gimimo liudijimo kopija;
 • Sutartį sudarančio asmens dokumento kopija;
 • Mokinio sveikatos patikrinimo pažyma (pateikiama iki rugsėjo 1 d.);
 • Kito ugdymo įstaigos išduota pažyma apie pradinio ugdymo pasiekimus (pradedat mokytis mūsų mokykloje ne nuo 1-os kl.);
 • Vaiko nuotrauka (skaitmeninė byla).


Jei norite gauti daugiau informacijos ar aplankyti mokyklą vaikams “ŽINIUKAS”, susisiekite su mumis.