Kodėl?

Jei manote, kad kiekvienas vaikas yra kitoks ir ugdymas yra individualus procesas, įmanomas tik mažose grupėse, …

jei norite, kad Jūsų vaikas mokytųsi pažindamas ir atrasdamas dėsnius ir sąryšius , o ne “kaltų” taisykles, …

jei žinote, kad geriausių rezultatų pasiekia labiausiai motyvuotieji, …

jei vertinate ramią, pagarbią, skatinančią aplinką, …

tuomet ateikite pas mus – į MOKYKLĄ VAIKAMS, kurioje siekiantys

Vaikai gali daugiau.

Pradinės mokyklos “Žiniukas” siekis ir pagrindinis veiklos principas – atskleisti kiekvieno vaiko potencialą, ugdyti siekį bei įgūdžius mokytis, pažinti, bendrauti.

Manome, kad sėkmingai vaiko pažangai būtinas inividualizuotas mokymas, atitinkantis kiekvieno vaiko gabumus ir pasiekimus.

Pradinėje mokykloje “Žiniukas” laikomės integruoto ugdymo požiūrio, siekiant ne atskirti disciplinas, bet jas apjungti taip užtikrinant geresnį informacijos ir jos praktinės naudos supratimą, priartinant mokymo medžiagą prie realaus gyvenimo.

Manome, kad vaiko ugdymo procese labai svarbus yra tėvų dalyvavimas. Tėvų domėjimasis vaiko ugdymu skatina vaiko motyvaciją.

Savo veiklą grindžiame šiomis vertybėmis:  motyvacija, individualumas,  pagarba,  sąžiningumas, atsakomybė.

_

Jei norite gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.