Geri darbai. Kasdien.

Švento Martyno diena, minima lapkričio 11-ąją, mūsų mokykloje tradiciškai vadinama GERUMO DIENA. Šiemet ją pradėjome pamaldomis Šv.arkangelo Rapolo bažnyčioje. Kunigas Ernestas Maslianikas kalbėjo su vaikais apie atjautą, gailestingumą, pašventino klasių angelus ir kiekvieno vaiko atsineštą savo angelėlį. Po pamaldų penktokai ir šeštokai suvaidino istoriją apie šv.Martyną, giedojome giesmes, kalbėjome apie gerumą.

Gerumas – tai ir mokėjimas dalintis: perskaitytas knygeles, žaislus, kuriais jau nebežaidžia patys, pradinės mokyklos „ŽINIUKAS“ ir progimnzijos „MAGIS“ mokiniai padovanos Pakuonio parapijos nepriteklių patiriančių šeimų vaikams. Taip baigsis šventė, bet ne Gerumo diena – ji prasidės ir kitą rytą, patekėjus saulei, jei tik kiekvienas iš mūsų truputį pasistengs, kad nauja diena būtų pilna gerumo.

    Comments are closed.