Mūsų patirtis Lietuvos mokykloms

Pradinėje mokykloje “ŽINIUKAS” vasario 2 d. svečiavosi mūsų partneriai iš Vytauto Didžiojo universiteto bei dar šešių Kauno, Panevėžio, Utenos, Jonavos ir Švenčionėlių mokyklų aptarti drauge vykdomo projekto “Pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo metodo sukūrimas ir taikymas” (toliau – PRAGGA) sukurtos medžiagos bandomojo taikymo rezultatų.

Šiame projekte mes esame atsakingi už gabių vaikų ugdymui skirtos 160 val. apimties PRAGGA programos taikomosios medžiagos sukūrimą, pagalbą pedagogams vykdant PRAGGA programos medžiagos bandomąjį taikymą (septyniose mokyklose dalyvauja apie 120 mokinių) bei praktinę pedagogų mokymų dalį.

PRAGGA programa kuriama remiantis pradinės mokyklos “ŽINIUKAS” ir programoje “Gabių vaikų akademija” sukaupta unikalia gabių vaikų ugdymo patirtimi. Nuo 2011 m. balandžio mėn. vykdomą projektą finansuoja Europos socialinis fondas ir Švietimo ir mokslo ministerija.

    Comments are closed.