VDU ir “Žiniukas” kurs gabių vaikų ugdymo metodą

Vytauto Didžiojo universitetas drauge su pradine mokykla „Žiniukas“ ir keturiomis mokyklomis partnerėmis laimėjo projektų konkursą pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“ ir įgyvendins Europos Socialinio Fondo finansuojamą projektą „Pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo metodo sukūrimas ir taikymas“.

logo_esf_spm

„Projekto tikslas – didinti 1–4 klasių gabių vaikų pasaulio pažinimo ugdymo veiksmingumą. Projekto metu bendra VDU Socialinių ir Gamtos mokslų fakultetų mokslininkų bei „Žiniuko“ pedagogų komanda remdamasi geriausia kitų šalių patirtimi sukurs gamtamokslinio ugdymo metodą 1–4 klasių gabių vaikų ugdymui. Pagal VDU mokslininkų sukurtą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą projekte mokysis 100 pradinio ugdymo pedagogų iš visų Lietuvos rajonų, kurie sudarys gabių vaikų pradinio ugdymo ekspertų tinklą visoje Lietuvoje,” – teigia projekto vadovė dr. Lina Kaminskienė.

Projektas prisidės prie „Mokyklų tobulinimo programoje plius“ nurodytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo bei gabių vaikų ugdymo kokybės problemų sprendimo, kurių pagrindinės yra nepakankama ir nesistemiška ugdymo metodinė bazė; specializuotų mokymo priemonių ir metodų trūkumas; teorinių žinių, praktinių mokymų trūkumas pedagogams; didelė socialinių-geografinių veiksnių įtaka ugdymo kokybei.

„Iš savo patirties žinome, kad gabieji yra išskirtiniai mokiniai, tad jų galioms realizuoti ir stiprinti būtini specialūs ugdymo metodai ir galimybė mokytis ir bendrauti su panašiais į save. Gabiems vaikams tinkamas mokymas skiriasi nuo įprasto ne tiek kiekybe, kiek kokybe: jiems reikia didesnio tempo, išsamumo ir sudėtingumo,” – sako pradinės mokyklos „Žiniukas“ direktorė Ingrida Ramanauskienė.

Anot ekspertės, projekte buvo pasirinkta kurti gamtamokslinio ugdymo metodą, kadangi tarptautiniai tyrimai rodo, kad pradinio mokyklinio amžiaus gabių vaikų ugdyme veiksmingiausi ir tinkamiausi metodai yra apjungiantys tiek turinį, tiek procesą, įgalinantys mokinių tiriamąją veiklą, sąvokų vystymą ir tarpdalykinį taikymą.  Ankstyvas gilaus turinio pateikimas gabių vaikų gamtamoksliniam ugdymui yra labai svarbus tolesnei jų mokymosi sėkmei.

Kurdama ugdymo metodą jungtinė ekspertų komanda analizuos geriausią pasaulinę gabių vaikų ugdymo patirtį ir naudojamus metodus, konsultuosis su užsienio ekspertais. Bus sukurti gamtamokslinio ugdymo metodo moduliai 1–4 klasėms – po 20 pamokų kiekvienai klasei, kurie pateiks pilną mokytojo darbui ir mokinio ugdymuisi reikalingą taikomąją medžiagą. Ugdymo metodą mokyklos – projekto partneriai 7 mėn. taikys bent 20-iai identifikuotų gabių vaikų.

Vytauto Didžiojo universitetas yra įvykdęs ne vieną vaikų gabumų ugdymui ir gamtamoksliniam ugdymui skirtų nacionalinių ir tarptautinių projektų, aktyviai bendradarbiauja su VDU Kauno „Rasos“ gimnazija, „Varpelio“ pradine mokykla bei kitomis bendrojo lavinimo mokyklomis ugdant gabius vaikus Lietuvoje.
Pradinė mokykla „Žiniukas“ yra nevalstybinė mokykla, savo veiklą remianti demokratinio ugdymo principais ir siekianti atskleisti kiekvieno vaiko gebėjimus. „Žiniukas“ iniciavo ir vykdo neformalaus ankstyvo gabių vaikų ugdymo programą „Gabių vaikų akademija“.

Mokyklos – projekto partnerės: Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokyklaUtenos „Krašuonos“ pagrindinė mokyklaJonavos „Neries“ pagrindinė mokyklaŠvenčionėlių pagrindinė mokykla – yra gabių vaikų ugdyme pirmaujančios Lietuvos mokyklos, ne vienerius  metus identifikuojančios ir ugdančios gabius vaikus.

    1 komentaras įrašui “VDU ir “Žiniukas” kurs gabių vaikų ugdymo metodą”

    1. ŽINIUKAS » Blog Archive » Patirties sklaida sako:

      [...] pat buvo pristatyta rengiama gabių  vaikų ugdymo programa PRAGGA (Pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo [...]